Valitse Master Leader -ohjelma ja nosta henkilöstön
sitoutuminen, motivaatio ja tuottavuus uudelle tasolle.

JOHDON JA PÄÄLLIKÖIDEN HENKILÖKOHTAINEN LEADERSHIP COACHING

Henkilökohtainen Leadership Coaching on kokemuksellinen ja yksilöllinen johtamisen kehitysprosessi, jolla parannetaan johtajan tai päällikön kykyä saavuttaa organisaation lyhyen ja pitkän aikavälit tavoitteita. Coaching on luottamuksellinen ja tehokas valmennussuhde, joka antaa johtajalle tai päällikölle työkalut omassa roolissa kasvamiseen. Palvelu on erittäinen hyödyllinen, vaikuttava ja oivalluttava valmennusprosessi, jolla johtaminen pystytään nostamaan uudelle toiminnan tasolle ja saavuttamaan paremmin tavoitteensa. Palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joiden johtajille tai päälliköille halutaan tarjota täysin henkilökohtainen sekä tilannesidonnainen kehitysohjelma. Leadership Coachilla on laaja kokemuspohja hyvin erilaisista toimintaympäristöistä.

DISC Johtajuusprofiili ja henkilökohtainen kehittyminen

Coaching -prosessi alkaa oman luontaisen toimintatavan arvioimisella. Johtaja tai päällikkö vastaa DISC
-kyselyyn vastauslinkin kautta. Vastaamisen jälkeen ajamme järjestelmästä DISC Johtajuusprofiilin.

Käytämme korkean validiteetin DISC -työkalua, jonka luotettavuus on korkea. DISC Johtajuusprofiili on erinomainen työkalu itsereflektointiin, itsensä kehittämiseen ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseen.

4 henkilökohtaista oivalluttavaa Coachingia -tilaisuutta

Ensimmäisen Coaching -keskustelun tehtävänä on avata DISC Johtajuusprofiilin tulokset sekä auttaa omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistamisessa. Samalla luodaan aikataulu ja tavoitteet coaching -ohjelmalle.

Palvelun keskeisiä sisältöjä ja tavoitteita ovat mm :                           

  • Auttaa kehittämään omia itsetuntemus-, ihmissuhde-, yhteistyö- ja viestintätaitoja

  • Antaa konkreettisia työkaluja johtajana ja omassa esimiesroolissa kasvamiseen

  • Auttaa ottamaan käyttöönsä voimavarojaan laajemmin tavoitteiden saavuttamiseksi

  • Auttaa motivoimaan tehokkaammin ja lisäämään työntekijöiden sisäistä motivaatiota

  • Auttaa rakentamaan konkreettisen ja tehokkaan toimintamallin omaan johtamistyöhön

  • Auttaa löytämään keinot tiimihengen rakentamiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen

  • Auttaa rakentamaan toimintamalli työntekijöiden vastuunoton kehittämiseen

10 monipuolista verkkokurssia vapaasti käytettävissäsi

Master Leader -ohjelma rakentuu 10 esimiestyön tärkeimmän sisältöaiheen ympärille. Jokaisesta aiheesta
löytyy oma verkkokurssi, sisältäen mm. videovalmennuksia sekä tehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi.

Verkkokurssit ovat käytettävissä 12 kuukauden ajan niiden jakamisesta. Kun verkkokurssi on suoritettu, esimies saa siitä todistuksen sähköpostiinsa ja koko ohjelman suoritettuaan, esimies saa Master Leader -todistuksen.

Johtamisen parhaat käytännöt suoraan jalkautettavaksi

Esimiesakatemia on työskennellyt satojen yritysten kanssa, joiden aikana on rakentunut monipuolinen
‘Leadership Best Practices’, eli kymmeniä parhaiksi koettuja esimiestyön konkreettisia toimintamalleja.
Master Leader -ohjelmassa pääset valjastamaan juuri omaan ympäristöön soveltuvat parhaat käytännöt.

Takuuvarmaa selkeyttä, asiantuntevuutta ja innostavuutta

”Coachina laitan yli 20 vuoden kokemukseni peliin, jotta valmennettavat pystyvät kasvamaan omassa työroolissaan.

Käynnistän vahvan itsereflektion, kasvatan motivaation kehittymiseen sekä rakennan yhdessä käytännön työkalut.”

Coachina toimii Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen, jolla on pitkä kokemus johtoryhmien, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisestä useissa eri maissa. Hannu on yksi maan johtavia esimiestyön valmentajia, jonka valmennukset saavat poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta. Hänellä on kyky mukautua monenlaisiin ympäristöihin eri toimialoilla ja saada osallistujat mukaan avoimeen vuoropuheluun. Aiheen käsittelytapa on koettu asiantuntevaksi, käytännönläheiseksi sekä innostavaksi, josta syntyy paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen.

Pyydä tarjous tai lisätietoja Coaching -palvelustamme !

Jätä yhteystietosi tällä lomakkeella, otamme sinuun yhteyttä tarpeenne kartoittamiseksi ja ymmärtämiseksi.