Valitse Master Leader -ohjelma ja nosta henkilöstön
sitoutuminen, motivaatio ja tuottavuus uudelle tasolle.

YRITYKSELLE RÄÄTÄLÖITY OMA MASTER LEADER -VALMENNUSOHJELMA

Master Leader -ohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön kehittämiseen. Valmennustilaisuudet voidaan toteuttaa joustavasti joko lähi- tai verkkovalmennuksina. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan esimiehen kehittymiseen ja on käytännönläheisyytensä vuoksi erittäin vaikuttava. Lähes 1000 esimiestä on suorittanut ohjelman ja yli 90% suosittelee ohjelmaa muille. Kerro meille tilanteesi, niin kerromme, millä tavalla Master Leader -ohjelma auttaisi.

DISC Johtajuusprofiili tai 360 asteen arviointi/palaute

Master Leader -ohjelma alkaa oman toimintatavan arvioimisella. DISC Johtajuusprofiili kuvaa esimiehen luontaista toimintatapaa ja 360 asteen palaute kertoo, miten ihmiset kokevat esimiehen toimivan tällä hetkellä.

Käytämme korkean validiteetin DISC -työkalua, jonka luotettavuus on korkea. DISC Johtajuusprofiili on erinomainen työkalu itsereflektointiin, itsensä kehittämiseen ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseen.

 

Henkilökohtainen Leadership Coaching -keskustelu

Coachingin tehtävänä on avata DISC Johtajuusprofiilin tai 360 kyselyn tulokset sekä auttaa vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistamisessa. Kokenut Coachimme haastaa esimiestä itsetuntemuksen syventämiseksi.

Jos Coaching -keskustelut järjestetään ennen valmennusohjelman aloittamista, keskusteluiden, palautteen sekä profiilien avulla kartoitetaan myös esimiesten kehittymistarpeita ja tarkennetaan valmennusohjelman sisältöä.

3 osallistavaa ja käytännönläheistä valmennustilaisuutta

Lähi- tai verkkovalmennukset järjestetään erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Ohjelma voidaan
toteuttaa kokonaan lähi- tai verkkovalmennuksina tai aloittaa lähivalmennuksella ja jatkaa verkon yli.

Valmennukset ovat vuorovaikutteisia ja osallistavia, joissa esimiehet ovat keskiössä. Pureudumme
arjen haasteisiin, ratkomme niitä yhdessä sekä tuomme käyttöönne johtamisen parhaat käytännöt.

10 monipuolista verkkokurssia videoineen ja tehtävineen

Master Leader -ohjelma rakentuu 10 esimiestyön tärkeimmän sisältöaiheen ympärille. Jokaisesta aiheesta
löytyy oma verkkokurssi, sisältäen mm. videovalmennuksia sekä tehtäviä oman toiminnan kehittämiseksi.

Verkkokurssit ovat käytettävissä 12 kuukauden ajan niiden jakamisesta. Kun verkkokurssi on suoritettu, esimies saa siitä todistuksen sähköpostiinsa ja koko ohjelman suoritettuaan, esimies saa Master Leader -todistuksen.

Johtamisen parhaat käytännöt omaan arkeen jalkautettavaksi

Esimiesakatemia on työskennellyt satojen yrityksen kanssa, joiden aikana on rakentunut monipuolinen
‘Leadership Best Practices’, eli kymmeniä parhaiksi koettuja esimiestyön konkreettisia toimintamalleja.
Master Leader -ohjelmassa pääset valjastamaan juuri omaan ympäristöön soveltuvat parhaat käytännöt.

Takuuvarmaa selkeyttä, asiantuntevuutta ja innostavuutta

”Valmentajana laitan yli 20 vuoden kokemukseni peliin, jotta esimiehet pystyvät kasvamaan omassa työroolissaan.

Käynnistän vahvan itsereflektion, kasvatan motivaation kehittymiseen sekä rakennan yhdessä käytännön työkalut.”

Valmentajana toimii Esimiesakatemian perustaja Hannu Säkkinen, jolla on pitkä kokemus johtoryhmien, esimiestyön sekä työyhteisöjen kehittämisestä useissa eri maissa. Hannu on yksi maan johtavia esimiestyön valmentajia, jonka valmennukset saavat poikkeuksetta erittäin hyvää palautetta. Hänellä on kyky mukautua monenlaisiin ympäristöihin eri toimialoilla ja saada osallistujat mukaan avoimeen vuoropuheluun. Aiheen käsittelytapa on koettu asiantuntevaksi, käytännönläheiseksi sekä innostavaksi, josta syntyy paljon oivalluksia toiminnan kehittämiseen.

Haluatko tietää lisää Master Leader -kumppanuusmallistamme?